Меню Затваряне

НАЧАЛО – СУПТО – SUPTO – НАРЕДБА Н-18

Какво означава СУПТО / SUPTO?

СУПТО е съкращение на
Софтуер за Управление на Продажбите в Търговския Обект.
Някой грешно го изписват и изговарят като СУБТО

Кой софтуер е СУПТО?

Това е софтуер който автоматизирано обработва информацията за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

На практика това са почти всички складови, фактуриращи и ЕРП системи, които записват информацията и могат да правят справки за продадените количества и суми.

СУПТО-то което ползвам трябва ли да отговаря на изискванията на НАРЕДБА Н-18 ?

Според последните приети законови промени в ЗДДС, СУПТО режима е ПО ЖЕЛАНИЕ.

Като за фирмите, които работят с регистриран и отговарящ на Наредба-Н18 софтуер са предвидени някой облекчения, като например по бързо възстановяване на ДДС на фирми работещи с такъв софтуер.